Lãnh đạo

viagra und marihuana Các thành viên Hội Đồng Quản Trị

 

http://traksyslanka.net/layouts/artikel/viagra-vor-nach-essen-einnehmen-12.pdf viagra vor nach essen einnehmen  Tên và ảnh

  potenzmittel cobra Quá trình công tác, bằng cấp

viagra von ratiopharm kaufen  

gebrauchsanweisung viagra 50mg Ông Nguyễn Nam Thắng

   http://www.pashang.ir/theme/topic/ramilich-5mg-und-viagra-f3.pdf ramilich 5mg und viagra Thông tin cá nhân

   1.    1. Họ và tên: http://guvenerbekinsaat.com/erbekapt/topic/preise-für-cialis-in-luxemburg-6a.pdf preise für cialis in luxemburg NGUYỄN NAM THẮNG
   2.    2. Giới tính: Nam
   3.    3. Ngày/tháng/năm sinh: 01/3/1972
   4.    4. Quốc tịch: Việt Nam        Dân tộc:Kinh         Tôn giáo: Không
   5.    5. Quê quán: xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
   6.    6. Trình độ:
   7.    - Chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống điện, Cử nhân luật, Thạc sỹ Kinh tế năng lượng
   8.    - Chính trị: Trung cấp lý luận.
   1.    7. Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT chuyên trách Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh.

 

 

 TGDHanh

wie nimmt man viagra ein Ông Lê Duy Hạnh

  Thông tin cá nhân

1.Họ và tên: LÊ DUY HẠNH
2.Giới tính: Nam
3.Ngày/tháng/năm sinh: 16/8/1963
4.Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc:Kinh Tôn giáo: Không
5.Quê quán: xã Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
6. Trình độ:
- Chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
- Chính trị: Cao cấp lý luận.
     7.Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh.

 

 
Ông Phùng Văn Sinh
Ủy Viên HĐQT

 Thông tin cá nhân

 1.   1. Họ và tên khai sinh: Phùng Văn Sinh            Nam, nữ: Nam
 2.   2. Sinh ngày: 28 tháng 2 năm 1961
 3.   3. Quê quán: xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên, tp Hải Phòng
 4.   4. Nơi ở hiện nay: Số 68 phố Trưng Nhị Tổ 29 khu 5 phường Trưng Vương, Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
 5.   5. Dân tộc: Kinh
 6.   6. Tôn giáo: Không
 7.   7. Trình độ:
 8.       + Chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống điện, kỹ sư Động cơ đốt trong
 9. + Lý luận chính trị: Cao cấp

 10. 8. Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 1, Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh.

 Ông Lê Văn Ánh
Ủy viên HĐQT

Thông tin cá nhân 

 1.    1. Họ và tên: LÊ VĂN ÁNH
 2.    2. Giới tính: Nam
 3.    3. Ngày/tháng/ năm sinh: 21/4/1958
 4.    4. Quốc tịch: Việt Nam  Dân tộc: Kinh       Tôn giáo: Không
 5.    5. Quê quán: Hải Dương
 6.    6. Trình độ:
 7.    - Chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
 8.    - Chính trị: Cao cấp lý luận
 9.    7. Chức vụ: Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh.
 Ông Nguyễn Đức Luyện
 Ủy viên HĐQT
Thông tin cá nhân
 1.    1. Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC LUYỆN
 2.    2. Giới tính: Nam
 3.    3. Ngày/tháng/ năm sinh: 22/11/1976
 4.    4. Quốc tịch: Việt Nam   Dân tộc: Kinh              Tôn giáo: Không
 5.    5. Quê quán: Nam Sách tỉnh Hải Dương
 6.    6. Trình độ:
 7.      -   Chuyên môn: Cử nhân tin học, Cử nhân Quản trị tài chính kế toán, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Quốc tế
 8.       -    Chính trị: Trung cấp lý luận
   7. Chức vụ: Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh.
 
Ông Đặng Huy Vũ
 Ủy viên HĐQT

 

Thông tin cá nhân 
 1.    1.Họ và tên: ĐẶNG HUY VŨ
 2.    2.Giới tính: Nam
 3.    3.Ngày/tháng/năm sinh: 06/08/1980
 4.    4.Quốc tịch: ViệtDân tộc: Kinh Tôn giáo: Không
 5.    5.Quê quán: Hà Nội
 6.    6.Trình độ:
 7.       - Chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế
 8.       - Chính trị: Sơ cấp lý luận
 1.    7. Chức vụ: Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh
Ông Nguyễn Trọng Hiền
Ủy viên HĐQT

 Thông tin cá nhân

 1.    1. Họ và tên: NGUYỄN TRỌNG HIỀN
 2.    2. Giới tính: Nam
 3.    3. Ngày/tháng/ năm sinh: 10/9/1976
 4.    4. Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không
 5.    5. Quê quán: Nghệ An
 6.    6. Trình độ:
 7.    - Chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.
 8.    - Chính trị: Sơ cấp lý luận
    7. Chức vụ: Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh

 

 

Ban Kiểm Soát

 

NGUYEN DANG DUNG 
Ông Nguyễn Đăng Dung
  Trưởng ban Kiểm Soát
 Thông tin cá nhân 
  1.    1. Họ và tên: NGUYỄN ĐĂNG DUNG

      2. Ngày/tháng/năm sinh: 09/07/1965

      3. Giới tính: Nam

      4. Quốc tịch: Việt Nam    Dân tộc: Kinh      Tôn giáo: Không

      5. Quê quán: Phương Tú, Ứng Hòa, Hà Tây

      6. Trình  độ:

      - Chuyên môn: Thạc sỹ Kế toán kiểm toán

      - Chính trị: Cao cấp lý luận

       7. Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh.

Ông Huỳnh Văn Khánh
Thành viên BKS

Thông tin cá nhân
   1. Họ và tên: HUỲNH VĂN KHÁNH
   2. Giới tính: Nam
 1.    3. Ngày/tháng/năm sinh: 10/10/1968
 2.    4. Quốc tịch: Việt Nam    Dân tộc: Kinh     Tôn giáo: Không
 3.    5. Quê quán: Bình Phước
 4.    6.Trình độ:
 5.    -   Chuyên môn: Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh
 6.    -    Chính trị: Sơ cấp lý luận
 1.    7. Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh.

Bà Vũ Thị Hoàng Yến
Thành viên BKS

Thông tin cá nhân 
   1. Họ và tên: VŨ THỊ HOÀNG YẾN
   2. Giới tính: Nữ
 1.    3. Ngày/tháng/năm sinh: 12/8/1970
 2.    4. Quốc tịch: Việt NamDân tộc: KinhTôn giáo: Không
 3.    5. Quê quán: Ninh Bình
 4.    6. Trình độ:
 5.    -  Chuyên môn: Cử nhân Tài chính Ngân hàng.
 6.    -  Chính trị: Sơ cấp lý luận
 1.    7. Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh.

 

Ông Phạm Việt Cường
Thành viên BKS

 

 Thông tin cá nhân 
 1.    1. Họ và tên: PHẠM VIỆT CƯỜNG
 2.    2. Ngày/tháng/ năm sinh: Nam
 3.    3. Sinh ngày:    10/6/1982
 4.    4. Quốc tịch: Việt       Dân tộc: Kinh   Tôn giáo: Không
 5.    5. Quê quán: Nam Định
 6.    6. Trình độ:
 7.    -   Chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế, Cử nhân tài chính kế toán
 8.    -    Chính trị: Sơ cấp lý luận
 1.    7. Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh
Ngô Văn Điện
Thành viên BKS
Thông tin cá nhân
   1. Họ và tên: NGÔ VĂN ĐIỆN                  
   2. Ngày/tháng/ năm sinh: 20/4/1984
   3. Giới tính: Nam
   4. Quốc tịch: Việt Nam       Dân tộc: Kinh      Tôn giáo: Không
   5. Quê quán:  Nam Định
   6. Trình độ:

   - Chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

   - Chính trị: Sơ cấp lý luận

   7. Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh

Ban giám đốc và cán bộ quản lý

Tên và ảnh

Quá trình công tác, bằng cấp

 

TGDHanh 

Ông Lê Duy Hạnh
Tổng Giám Đốc

   Thông tin cá nhân

1.Họ và tên: LÊ DUY HẠNH
2.Giới tính: Nam
3.Ngày/tháng/năm sinh: 16/8/1963
4.Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc:Kinh Tôn giáo: Không
5.Quê quán: xã Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
6. Trình độ:
- Chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
- Chính trị: Cao cấp lý luận.
         7.Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh.

 

 

Ông Ngô Sinh Nghĩa
Phó Tổng Giám Đốc
Thông tin cá nhân
1. Họ và tên khai sinh: Ngô Sinh Nghĩa      Nam, nữ: Nam
2. Sinh ngày: 12 tháng 2 năm 1978
3. Quê quán: Kim Sơn thị xã Đông Triều tỉnh Quảng Ninh.
 1. 4. Nơi ở hiện nay: Tổ 70 khu 5 Lán Bè, thành phố Hạ Long tỉnh Quảng  Ninh.
 2. 5. Dân tộc: Kinh
 3. 6. Tôn giáo: Không
 4. 7. Trình độ:
 5. + Chuyên môn: Kỹ sư Điều khiển tự động.
 6. + Lý luận chính trị: Sơ cấp
8. Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh

 


 

Ông Vũ Thanh Hải
Phó Tổng Giám Đốc

 Thông tin cá nhân

   1. Họ và tên: VŨ THANH HẢI

   2. Ngày/tháng/năm sinh: 01/01/1970

   3. Giới tính: Nam

   4. Quốc tịch: Việt Nam     Dân tộc: Kinh     Tôn giáo: Không

   5. Quê quán: Tiên Phong, Ân Thi, Hưng Yên.

   6. Trình độ:

   - Chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện

   - Chính trị: Cao cấp lý luận

   7. Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh

Ông Trần Vũ Linh

Trưởng phòng Tài chính Kế toán

 

Thông tin cá nhân

   1. Họ và tên: TRẦN VŨ LINH

   2. Ngày/tháng/năm sinh: 02/10/1985

   3. Giới tính: Nam

   4. Quốc tịch: Việt Nam     Dân tộc: Kinh     Tôn giáo: Không

   5. Quê quán: Xã Phù Long, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.

    6. Nơi ở hiện nay: Cao Thắng, TP. Hạ Long, Quảng Ninh

    7. Trình độ:

   - Chuyên môn: Thạc sỹ Kế toán kiểm toán, cử nhân Kế toán

   - Chính trị: Sơ cấp

   8. Chức vụ: Trưởng phòng Tài chính Kế toán  Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh

 

 

 


System.String[]

TIN MỚI

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

THƯ YÊU CẦU

THƯ YÊU CẦU

Căn cứ vào luật đấu thầu, Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh chuẩn...

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ

Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh kính mời các Nhà thầu tham gia...

Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp dịch vụ sửa chữa, phục hồi các...

Thông báo đấu thầu Cung cấp…

Thông báo đấu thầu Cung cấp vật tư điện

Thông báo đấu thầu Cung cấp vật tư điện của Công ty Cổ phần Nhiệt...

Thông báo đấu thầu cung cấp…

Thông báo đấu thầu cung cấp vành chèn

Thông báo đấu thầu cung cấp vành chèn của Công ty Cổ phần Nhiệt điện...

Thông báo đấu thầu cung cấp…

Thông báo đấu thầu cung cấp thép

Thông báo đấu thầu cung cấp thép của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng...

Thông báo đấu thầu cung cấp…

Thông báo đấu thầu cung cấp mực in màu

Thông báo đấu thầu Cung cấp mực in màu của Công ty Cổ phần Nhiệt...

Thông báo đấu thầu cung cấp…

Thông báo đấu thầu cung cấp màn hình máy tính

Thông báo đấu thầu Cung cấp màn hình máy tính của Công ty Cổ phần...

Thông báo đấu thầu Cung cấp…

Thông báo đấu thầu Cung cấp Inox

Thông báo đấu thầu Cung cấp Inox của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng...

KHÁCH HÀNG, ĐỐI TÁC