Thông báo giao dịch Cổ phiếu Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh

meme le viagra ne marche pas  

combien coute le cialis au maroc viagra pillen kruidvat THÔNG BÁO

V/v: Giao dịch cổ phiếu

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh

tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

 

 

Căn cứ Quyết định số 160/QĐ-SGDHN ngày 09 tháng 03 năm 2017 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:

 1. 1.Tên tổ chức đăng ký giao dịch: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh
 2. 2.Tên tiếng Anh: EVN Thermal Power Quang Ninh Joint Stock Company
 3. 3.Trụ sở chính: Tổ 33 - Khu 5 – Phường Hà Khánh – Thành phố Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh
 4. 4.Điện thoại: 033 3657539033 3657540
 5. 5.Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5700434869 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 16/12/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 10/06/2014.
 6. 6.Vốn điều lệ:4.500.000.000.000 VND (Bốn nghìn năm trăm tỷ đồng)
 7. 7.Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu: sản xuất, truyền tải và phân phối điện.
 8. 8.Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh
 9. 9.Mã cổ phiếu: QTP
 10. 10.Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 11. 11.Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 12. 12.Số lượng cổ phiếu niêm yết: 450.000.000 cổ phiếu (Bốn trăm năm mươi triệu cổ phiếu)
 13. 13.Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá: 4.500.000.000.000 VND (Bốn nghìn năm trăm tỷ đồng)
 14. 14.Ngày giao dịch đầu tiên tại SGDCK Hà Nội: 16/03/2017
 15. 15.Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 11.400 đồng/cổ phiếu
 16. 16.Thông tin tóm tắt về công ty đại chúng và các tài liệu liên quan kèm theo (file PDF) sẽ được cung cấp từ ngày 09/03/2017 tại:

-  Đơn vị thông báo: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh

- Địa chỉ: Tổ 33, Khu 5, Phường Hà Khánh, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

- Điện thoại: 033 3657539                    Fax: 033 3657540 Website: http://www.quangninhtpc.com/

- Đơn vị tư vấn niêm yết: Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội

- Địa chỉ: 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Điện thoại: (84-4) 3936 6321             Fax: (84.4) 3936 6318          Website: www.ssi.com.vn

 - Trân trọng thông báo ./.

 

                                                                                                                                                                                                                                                  http://keyofsuccess.de/styles/billig/shen-li-herbal-viagra-90.html shen li herbal viagra CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH

nebenwirkung priligy                                                                         TỔNG GIÁM ĐỐC

cialis eczanelerde neden pahalı Đã Ký

viagra preise in der schweiz  

potenzmittel viagra cialis levitra LÊ DUY HẠNH

 


http://www.viandex.com/web/topic/volks-viagra-kaufen-2c.pdf volks viagra kaufen  

 

 

candesartan et cialis ANNOUNCEMENT

Re: First trading day of

Quang Ninh Thermal Power Joint Stock Company At Ha Noi Stock Exchange

 

 

Based on Decision No.160/QĐ-SGDHN on 09 March 2017 of Ha Noi Stock Exchange on the approval of listing of Quang Ninh Thermal Power Joint Stock Corporation.

Quang Ninh Thermal Power JSC is pleased to announce to the Shareholders about the first trading day at Ha Noi Stock Exchange as follows:

 1. 1.Issuer: Quang Ninh Thermal Power Joint Stock Company
 2. 2.Headquarter: 5th Block, Ha Khanh Ward, Ha Long city, Quang Ninh province

    Phone: 033 3657539                    Fax: 033 3657540

 1. 3.Business Registration Certificate No. 5700434869 issued for the first time by Quang Ninh Planning and Investment Department dated 16th December 2002 and amended for the 7th time on 10th June 2014
 2. 4.Charter capital: 4.500.000.000.000 VND (Four thousand billion VND)
 3. 5.Main business segments: manufacture and distribute electricity
 4. 6.Name of share: Share of Quang Ninh Thermal Power Joint Stock Company
 5. 7.Stock code: QTP
 6. 8.Common stock
 7. 9.Par value: 10.000 VND/share
 8. 10.Total volume listed: 450.000.000 shares (Four hundred and fifty million shares)
 9. 11.Total par value registered for trading: 4.500.000.000.000 VND (Four thousand billion VND)
 10. 12.First trading date on UPCOM: 16/03/2017
 11. 13.Reference price on first trading date on HNX: 11.400 VND/share
 12. 14.Reports on the general information of the public company and related documents (PDF) are provided from 09/03/2017 at:

- The issuer: Quang Ninh Thermal Power Joint Stock Company

- Address: 5th Block, Ha Khanh Ward, Ha Long city, Quang Ninh province

- Phone: 033 3657539                           Fax: 033 3657540         Website: http://www.quangninhtpc.com/

- Advisory institution: Ha Noi Branch of Saigon Securities Inc.

- Address: 1C Ngo Quyen, Hoan Kiem, Ha Noi

- Phone: (84-4) 3936 6321                    Fax: (84.4) 3936 6318          Website: www.ssi.com.vn

 Regards ./.

viagra mauvais pour le coeur              QUANG NINH THERMAL POWER JOINT STOCK COMPANY          

le viagra est il un dopant                                             GENERAL DIRECTOR

parodie de la bamba viagra                                                     SIGNED

quand prendre cialis forum                                                                   LE DUY HANH

qui prescrit du viagra
Tài liệu Tóm tắt về Công ty: Bantomtat

TIN MỚI

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

THƯ YÊU CẦU

THƯ YÊU CẦU

Căn cứ vào luật đấu thầu, Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh chuẩn...

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ

Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh kính mời các Nhà thầu tham gia...

Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp dịch vụ sửa chữa, phục hồi các...

Thông báo đấu thầu Cung cấp…

Thông báo đấu thầu Cung cấp vật tư điện

Thông báo đấu thầu Cung cấp vật tư điện của Công ty Cổ phần Nhiệt...

Thông báo đấu thầu cung cấp…

Thông báo đấu thầu cung cấp vành chèn

Thông báo đấu thầu cung cấp vành chèn của Công ty Cổ phần Nhiệt điện...

Thông báo đấu thầu cung cấp…

Thông báo đấu thầu cung cấp thép

Thông báo đấu thầu cung cấp thép của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng...

Thông báo đấu thầu cung cấp…

Thông báo đấu thầu cung cấp mực in màu

Thông báo đấu thầu Cung cấp mực in màu của Công ty Cổ phần Nhiệt...

Thông báo đấu thầu cung cấp…

Thông báo đấu thầu cung cấp màn hình máy tính

Thông báo đấu thầu Cung cấp màn hình máy tính của Công ty Cổ phần...

Thông báo đấu thầu Cung cấp…

Thông báo đấu thầu Cung cấp Inox

Thông báo đấu thầu Cung cấp Inox của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng...

KHÁCH HÀNG, ĐỐI TÁC